विश्व अनुकूल वातावरणको अनुकूल टेक्नोलोजी समावेश गर्ने नयाँ युग तिर सर्दै जाँदा तांबा धातुको चार्टमा टेस्लाको एलोन मस्कको साथ अगाडि बढेको छ।
थप पढ्नुहोस्