मेटामस्कको आधिकारिक समर्थन साइटको नक्कल गर्न घोटालाउनेहरूले Google कागजात फारम प्रस्तुत गरेका छन्।
थप पढ्नुहोस्